Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

कुर्यात सदा मंगलम
Subject : Social Studies
Language : Marathi
Author : शोभा तेलंग
Binding : 0
First Edition : 2011
Current Edition : 2011
Size : Crown
Price : 150
Web Price : 135
News & Reviews
Awards
About Author
978-93-80234-13-7
    विवाहाबाबतची कुटुंबवत्सल चर्चा, समुपदेशन आणि त्या पाठीमागे असलेले धार्मिक अधिष्ठान. वधु-वर संशोधनापासून मधुचंद्रापर्यंत आपुलकीने केलेले मार्गदर्शन साखरपुड्यापासून पाठवणीपर्यंतचे सर्व विधी, ह्यांची साहित्य-तयारी बरोबरच वर्षभरातील सण, व्रत-वैकल्ये, विविध गाणी, उखाणे आणि मंगलाष्टकांसह केलेले सविस्तर मार्गदर्शन
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer