Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>

मितरंग
Swarachit Bandishi aani Sangitik Lekh
Subject : Music
Language : Marathi
Author : डॉ. देवीप्रसाद खरवंडीकर
Binding : Perfect
First Edition : 30/06/2013
Current Edition : 30/06/2013
Size : 140x215cms
Price : 200
Web Price : 180
News & Reviews
Awards
About Author
978-93-80234-30-4
    मितरंग आणि मीतरंग... मितरंग म्हणजे मी ला विसरून मनाला भावणारे मोजके रंग. ज्यातून निर्मिती होते स्वरचनेची. तर मीतरंग म्हणजे मैत्रीचे विविध रंग. मोजक्‍या रागांशी मैत्री करून रचना केलेल्या या बंदिशी कधी भक्‍तीरसयुक्‍त मैत्री परमेश्वराशी साधतात, कधी गुरुबद्दलची निष्ठा व्यक्‍त करतात, कधी शृंगाररसयुक्‍त मैत्री दर्शवतात तर कधी विरहिणीची व्यथा मांडतात. रागांचे स्वरतालयुक्‍त रंग एकमेकांमध्ये गुंफल्यामुळे रागांची सौंदर्यात्मक वळणे समोर येतात. रागांच्या अनोख्या दुनियेशी एकरूप होत, सादर केलेल्या या बंदिशी आणि सांगीतिक विचार मांडले आहेत डॉ. देवीप्रसाद खरवंडीकर यांनी स्वत:च होऊन मितरंग...
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer