Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

कालचं काही
Subject : General
Language : Marathi
Author : श्रीनिवास गडकरी.
Binding : NA
First Edition : 27/12/2012
Current Edition : 27/03/2013
Size : NA
Price : 150
Web Price : 135
News & Reviews
Awards
About Author
978-93-80234-21-2
    निठवं... बाजलं... इरलं... सलदं... मुदाळं... जावई खिडकी... ही कसली नावं? ही केवळ नावं नाहीत, तर या आहेत आपल्या संस्कृतीच्या खुणा परंपरेनी जपलेल्या. आज पुसट-धुसर होत चाललं आहे या वस्तुंचं अस्तित्त्व. काही खेडेगावात मात्र त्यांचं स्थान आजही अबाधित आहे... पण किती काळ? या सार्‍या वस्तू आठवणीतूनही पुसल्या जाऊ नयेत म्हणून जुन्या जमान्यातल्या वस्तूंची ही याद.
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer