Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
 • योगवासिष्ठ
  अत्युच्चकोटीचा ज्ञान-विज्ञान ग्रंथ ग्रंथात मांडलेल्या सिद्धान्तानुसार शुद्धचैतन्यस्वरूप पर
 • आजची श्रीमदभगवद्‌गीता
  श्रीमदभगवद्‌गीतेचा आजच्या मराठीत केलेला सुबोध अनुवाद. मूळ संस्कृत श्लोक,पदच्छेद आणि मराठी श
 • निळा झालासे पांडुरंग
  संत निळोबारायांची अभंगरचना स्फुट स्वरूपाची आहे. चांगदेवांचे चरित्र, बाळक्रीडा, गौळणी, विरह
 • विज्ञानदृष्टि
  श्रीगुलाबरावमहाराज ‘प्रज्ञाचक्षु‘, ‘मधुराद्वैताचार्य’ व ‘समन्वयमहर्षि’ म्हणून सर्वश्रुत आह
 • हार्ट अटॅक व पॅरालेसीसवर शार्प-सुवेद संयुक्त उपचार पद्धती
  बायपास शस्त्रक्रियेला बायपास करणारी सोपी, सुटसुटीत उपचारपद्धती शार्प सुवेद ही उपचार पद्धती
>>

Heart & Health like Never Before
Dr. Sujata Vaidya
000000000
Heart & Health like Never Before View Details
Never before in history, humans have witnessed such volatility, uncertainty and complexity ...
Subject: Health News & Reviews
Language: English Awards
Author: Dr. Sujata Vaidya About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.250
हार्ट अटॅक व पॅरालेसीसवर शार्प-सुवेद संयुक्त उपचार पद्धती
डॉ. विनोद मराठे, वैद्य लक्ष्मीकांत कोर्टीकर
000000000
हार्ट अटॅक व पॅरालेसीसवर शार्प-सुवेद संयुक्त उपचार पद्धती View Details
बायपास शस्त्रक्रियेला बायपास करणारी सोपी, सुटसुटीत उपचारपद्धती शार्प सुवेद ही उपचार पद्धत ...
Subject: Health News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: डॉ. विनोद मराठे, वैद्य लक्ष्मीकांत कोर्टीकर About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.350
विज्ञानदृष्टि
डॉ. कृष्ण माधव घटाटे
000000000
विज्ञानदृष्टि View Details
श्रीगुलाबरावमहाराज ‘प्रज्ञाचक्षु‘, ‘मधुराद्वैताचार्य’ व ‘समन्वयमहर्षि’ म्हणून सर्वश्रुत आ ...
Subject: Marathi News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: डॉ. कृष्ण माधव घटाटे About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.195
निळा झालासे पांडुरंग
डॉ. सौ. स्मिता जोशी
000000000
निळा झालासे पांडुरंग View Details
संत निळोबारायांची अभंगरचना स्फुट स्वरूपाची आहे. चांगदेवांचे चरित्र, बाळक्रीडा, गौळणी, विर ...
Subject: Marathi News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: डॉ. सौ. स्मिता जोशी About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.200
आजची श्रीमदभगवद्‌गीता
श्री. त्र्यंबकराव चव्हाण
000000000
आजची श्रीमदभगवद्‌गीता View Details
श्रीमदभगवद्‌गीतेचा आजच्या मराठीत केलेला सुबोध अनुवाद. मूळ संस्कृत श्लोक,पदच्छेद आणि मराठी ...
Subject: Marathi News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: श्री. त्र्यंबकराव चव्हाण About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.125
योगवासिष्ठ
वे.शा.सं.कै. रघुनाथ भास्कर पावगीशास्त्री
000000000
योगवासिष्ठ View Details
अत्युच्चकोटीचा ज्ञान-विज्ञान ग्रंथ ग्रंथात मांडलेल्या सिद्धान्तानुसार शुद्धचैतन्यस्वरूप प ...
Subject: Marathi News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: वे.शा.सं.कै. रघुनाथ भास्कर पावगीशास्त्री About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.450
आजची ज्ञानेश्वरी
श्री. त्र्यंबकराव चव्हाण
000000000
आजची ज्ञानेश्वरी View Details
ज्ञानेश्वरीचा सुलभ पद्यानुवाद भगवद्गीतेचे संस्कृत श्लोक व त्या खाली शब्दांचा अन्वय. संस्क ...
Subject: Marathi News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: श्री. त्र्यंबकराव चव्हाण About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/06/2014
Price: Rs.500
असंच का?... तसं का नाही?
Jothish Kumar
978-93-80234-33-5
असंच का?... तसं का नाही? View Details
Ask Why? Think.....Why Not? या गाजलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद श्री. अनिल खडके या ...
Subject: Philosophy News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: Jothish Kumar About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 01/12/2013
Price: Rs.180
मितरंग
डॉ. देवीप्रसाद खरवंडीकर
978-93-80234-30-4
मितरंग View Details
मितरंग आणि मीतरंग... मितरंग म्हणजे मी ला विसरून मनाला भावणारे मोजके रंग. ज्यातून निर्मिती ...
Subject: Music News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: डॉ. देवीप्रसाद खरवंडीकर About Author
Binding: Perfect
Current Edition And Year: 30/06/2013
Price: Rs.200
माय फ्रेंड गणेशा
दयानंद घोटकर
978-93-80234-27-4
माय फ्रेंड गणेशा View Details
माय फ्रेंड गणेशा मुलांसाठी मनोरंजक व बोधपर बालकविता....................................... ...
Subject: Childrens News & Reviews
Language: Marathi Awards
Author: दयानंद घोटकर About Author
Binding: NA
Current Edition And Year: 02/10/2012
Price: Rs.20
123456

Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer